อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 5.085% MRR - 2.000% 2.79% 5.060%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.885% MRR - 2.000% 2.99% 5.117%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 4.685% MRR - 2.000% 3.19% 5.173%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.385% MRR - 2.000% 3.49% 5.256%

ทางเลือกที่ 3

ประเภท ปีที่ 1-5 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต 4.49% MRR - 2.000% 4.49% 5.298%
ไม่ทำประกันชีวิต 4.79% MRR - 2.000% 4.79% 5.428%

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 - 3 เดือนที่ 4 - 12
ทำประกันชีวิต 0% MRR - 4.242% MRR - 4.242% MRR - 2.000% 3.33% 5.208%
ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.914% MRR - 3.914% MRR - 2.000% 3.63% 5.291%

ทางเลือกที่ 2 (ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้)

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 - 3 เดือนที่ 4 - 12
ทำประกันชีวิต 0% MRR - 4.133% MRR - 4.133% MRR - 2.000% 3.43% 5.236%
ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR - 3.806% MRR - 3.806% MRR - 2.000% 3.73% 5.318%

ทางเลือกที่ 3

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต 3.66% MRR - 2.000% 3.66% 5.303%
ไม่ทำประกันชีวิต 3.96% MRR - 2.000% 3.96% 5.384%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 5.085% MRR - 2.250% 2.79% 4.881%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.885% MRR - 2.250% 2.99% 4.937%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 4.985% MRR - 2.250% 2.89% 4.909%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.685% MRR - 2.250% 3.19% 4.993%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 4.745% MRR - 2.250% 3.13% 4.976%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 4.445% MRR - 2.250% 3.43% 5.058%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 3.885% MRR - 2.000% 3.99% 5.393%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 3.585% MRR - 2.000% 4.29% 5.473%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 3.135% MRR - 2.000% 4.74% 5.590%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 2.835% MRR - 2.000% 5.04% 5.667%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62


อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาท

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 3.434% MRR - 2.000% 4.44% 5.512%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 3.135% MRR - 2.000% 4.74% 5.590%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต 4.44% MRR - 2.000% 4.44% 5.512%
ไม่ทำประกันชีวิต 4.74% MRR - 2.000% 4.74% 5.590%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปีเท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62


อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 3.585% MRR - 2.000% 4.29% 5.473%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 3.285% MRR - 2.000% 4.59% 5.551%

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต 4.29% MRR - 2.000% 4.29% 5.473%
ไม่ทำประกันชีวิต 4.59% MRR - 2.000% 4.59% 5.551%

ทางเลือกที่ 3

ประเภท ปีที่ 1 - 5 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต 4.99% MRR - 2.000% 4.99% 5.513%
ไม่ทำประกันชีวิต 5.29% MRR - 2.000% 5.29% 5.638%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR - 0.915% MRR - 0.350% 6.96% 7.34%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 0.615% MRR - 0.350% 7.26% 7.44%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 2.20% MRR - 0.85% 5.55% 6.40%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 1.70% MRR - 0.85% 6.05% 6.59%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60