อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ดอกเบี้ย
ปี 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
Insurance MRR - 4.685% MRR - 2.000% 3.19% 5.17%
No Insurance MRR - 4.385% MRR - 2.000% 3.49% 5.25%

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 - 3 ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 - 6 เดือนที่ 7 - 12
Insurance 0% MRR - 3.519% MRR - 3.519% MRR - 2.000% 3.63% 5.29%
No Insurance 0% MRR - 3.159% MRR - 3.159% MRR - 2.000% 3.93% 5.37%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดประหยัด

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 - 7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
Insurance MRR - 4.725% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.15% 4.81%
No Insurance MRR - 4.425% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.45% 4.90%

อัตราดอกเบี้ย โปรแกรมสุดคุ้ม

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ปีที่ 4 - 7 ปีที่ 8 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
Insurance MRR - 4.485% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.39% 4.88%
No Insurance MRR - 4.185% MRR - 2.760% MRR - 2.250% 3.69% 4.97%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
Insurance MRR - 3.585% MRR - 2.000% 4.29% 5.47%
No Insurance MRR - 3.285% MRR - 2.000% 4.59% 5.55%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
Insurance MRR - 3.135% MRR - 2.000% 4.74% 5.59%
No Insurance MRR - 2.835% MRR - 2.000% 5.04% 5.67%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62


อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29%
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
Insurance MRR - 3.585% MRR - 2.000% 4.29% 5.34%
No Insurance MRR - 3.285% MRR - 2.000% 4.59% 5.44%

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 4.99%
ประเภท ปีที่ 1 - 5 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
Insurance คงที่ 4.99% MRR - 2.000% 4.99% 5.39%
No Insurance คงที่ 5.29% MRR - 2.000% 5.29% 5.56%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

อัตราดอกเบี้ย

ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
Insurance MRR - 0.915% MRR - 0.350% 6.96% 7.34%
No Insurance MRR - 0.615% MRR - 0.350% 7.26% 7.44%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
ประเภท ปีที่ 1 - 3 ระยะเวลา ที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต MRR - 2.20% MRR - 0.85% 5.55% 6.40%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต MRR - 1.70% MRR - 0.85% 6.05% 6.59%
 • หมายเหตุ :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  2. MRR = 7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60